Óvodánk a belváros közelében, a Szántó és a Fő utca által határolt területen, csendes, nyugodt, portól, zajtól mentes 3669 m2-es telken helyezkedik el. 1962-ben épült, típusterv alapján.

            Épületünket gyönyörű udvar öleli körül, változatos zöld növényekkel (platánfák, ezüstfenyők, tuják, japán cseresznyefák stb.), a gyermekek mozgásfejlődését biztosító játékokkal.

A Szántó Utcai Óvoda még önálló intézményként 1999-től az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” nevelési programmal dolgozott, majd 2010-től már tagóvodaként az egységes intézményi „Kultúra és értékközvetítő helyi Pedagógiai Program” alapján tevékenykedik. A művészeti nevelés, mint fő értéke, jellemzője tagóvodánknak, a mai napig átszövi óvodai életünket. Hiszünk abban, hogy helyi pedagógiai programunk a tagóvodánkban nyújtott fokozott, intenzív művészeti hatással pozitívan hat a gyermekek fejlődésére

Óvodai életünket a projektmódszer kínálta lehetőségek alapján, mindig a gyermekek szükségleteinek kielégítését figyelembe véve tervezzük, szervezzük.

A szabad játék, a mozgás, a mese mellett a szabadon választható tevékenységek kínálása adja mindennapi életünk tartalmát. Fő célunk: a közösen átélt élményű tanulás, a differenciált tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak közvetítése, a tevékenységekbe a családok bevonása. Az internet Facebook oldalán zárt csoportokban  és az „ovi Szántó” nyilvános oldalán, valamint itt: szantoovi.hu, a szülők bepillantást nyerhetnek a csoportokban folyó nevelőmunkába, tájékozódhatnak az aktuális projekttevékenységekbe való bekapcsolódás lehetőségeiről, óvodai programjainkról.

Céljaink eléréséhez maximálisan igyekszünk kihasználni az életkorból adódó kognitív motívumokat: játékszeretet, megismerési vágy, kíváncsiság.

Csoportszobáinkat, az öltözőfolyosókat igyekszünk környezetesztétikus elemekkel otthonossá, hívogatóvá, a gyermekek számára vonzóvá tenni.