Óvodai Házirend kiegészítése


az EMMI 2020. 08.17.-én kelt
Intézkedési terv 2020-21-es nevelési évre köznevelési intézményeknek tárgyú okirata alapján

 

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Az óvodavezető felhívja a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. Az óvodai dolgozók számára nem kötelező a maszk viselése munkavégzése során. Az egész napos maszkviselés megterheli az óvoda alkalmazottait, ezen kívül a gyermekek megértése szempontjából is fontos, hogy jobban hallják és lássák a pedagógust.
 3. A gyermeket óvodába kísérő személy lehetőség szerint viseljen maszkot az óvoda kapuján belépéstől a távozásig.
 4. A szülők csak a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az óvodában, érkezéskor és távozáskor, rendezvényeken 1 fő.
 5. Az öltözőben kérjük a 1,5 méter védőtávolság betartását a szülők között. Otthonról csak azok a tárgyak hozhatók be, amelyek a gyermek számára nélkülözhetetlenek, például az alváshoz. Ezek napi szintű mosásáról és fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni.
 6. A gyermek által használt ágynemű rendszeres mosásáról szintén a szülő gondoskodik.
 7. Az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: bál, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:
  • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
  • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 8. A csoportos kirándulások szervezésére a szabadtéri látványosságok, programok igénybevételével lehetséges.
 9. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett, csoport szinten lehet megtartani. Az óvodai szintű szükséges információk e-mailben, az óvoda honlapján és a csoportok zárt facebook felületein juttathatóak el.
 10. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a szülők, valamint más belépő felnőttek figyelmet.
 11. Az intézménybe érkezéskor, csoportba lépés előtt minden gyermek alaposan mossa meg a kezét!
 12. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, életkori sajátosságaiknak megfelelő tájékoztatást, játékos ismeret elsajátítást, szokásalakítást célzó felkészítést kapnak. A gyermekeknél igyekszünk kialakítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Kérjük erre a szülőket is!
 13. Az óvodai beszoktatás ütemezésénél figyelünk arra, hogy egyszerre maximum 2-3 szülő tartózkodjon csoportonként a csoportszobában.
 14. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 15. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 
 16. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 17. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 18. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálja felül.
 19. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvos dönt, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 20. Bármely, az óvodával kapcsolatban álló gyermek, óvodai dolgozó koronavírus általi megbetegedése esetén azonnal értesítjük a fenntartó Kaposvár Megyei Jogú Város tanügyigazgatási referensét.
 21. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a gyermekek fogadásának a korlátozása, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben megszervezésre kerül a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik.
 22. Óvodás gyermek vagy óvodai dolgozó részére hatósági házi karantén elrendeléséről a fenntartót haladéktalanul tájékoztatjuk.


Kaposvár, 2020. szeptember 1.

 


Követőink

Jelenleg online

Oldalainkat 86 vendég böngészi